Kvæðasavn

Indtagelsen af Riberhus

Annað heiti:
Der går en dans på Riber gade

Uppskrift: DKF 28.
Far til yvirlit yvir allar uppskriftir.

1. Der går dans på Riber gade;
slottet det er vundet;
der danse de riddere fro og glade.

For Erik konge hin unge,
med dem så vare de,
for hannem så dansed de.

2. Der går dans på Riber bro,
der danse de riddere med udhugne sko.

3. Fore da danser han Riber Ulf,
han var kongen både tro og huld.

4. Så da danser han Tage Mus;
han var høvedsmand på Riberhus.

5. Så da danser herr Salten Sés;
derefter hans rige svogre tre.

6. Så da danse de ædle Limbække,
og de vare kongen altfor stærke.

7. Efter da danser han Byrge Grøn,
og siden så mangen ridder skøn.

8. Så da danser han Hanke Kand,
og efter hans frue, hun hed fru Anna.

9. Næst da danser han ridder Rank,
og efter hans frue, fru Berngerd Blank.

10. Så da danser han rige Volravn
med hans frue, hun haver intet navn.

11. Så da danser han Iver Helt,
han fulgte kongen over bælt.

12. Længe da stod han Ranild Lange,
førend han ville i dansen gange.

13. »Var det ikke for mit favre hår,
så vist jeg med i dansen går.«

14. »Var det ikke for min rosenkind,
da skulle jeg træde den dans omkring.«

15. Og Ranild Lange i dansen tråd,
begyndte en vise og fore han kvad.

16. Med liste han kvad, så let han sprang,
og alle de riddere efter hannem sang.

17. Op da stod hun, Spændelsko,
og hun gav Ranild Lange sin tro.

18. Hendes hår det var udi silke flet;
hun trådte en dans for alle så let.

19. Og de dansed dem på slottet ind
med dragne sværd under skarlagenskind.

20. Aldrig så jeg en ridderdans,
slottet det er vundet,
vinde så slotte med rosenkrans.

For Erik konge hin unge,
med dem så vare de,
for hannem så dansed de.

(c) Dansifelagið í Havn